Katarzyna Stąpor (PŚl, Gliwice), Podejście bayesowskie i fischerowskie w analizie dyskryminacyjnej