Józef Tutaj (Politechnika Krakowska), Wybrane problemy mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych