Krystyna Kuperberg (Auburn University, USA), Potoki na niezwartych rozmaitościach trójwymiarowych, w których każda trajektoria jest ograniczona