Ewa Drgas-Burchardt ( Uniwersytet Zielonogórski), Bijekcja; Jacek Bojarski (Uniwersytet Zielonogórski), Sport, matematyka, rekordy; Sebastian Czerwiński (Uniwersytet Zielonogórski), Sporty losowe