Witold Majdak (AGH, Kraków), Przesunięcia ważone na semidrzewach skierowanych