Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski), Proste nieliniowe równanie ze skomplikowaną strukturą zbioru rozwiązań