Wykład z Informatyki im. Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego, 24 maja 2016, Poznań