Kate Juschenko laureatką 2.edycji Nagrody im. Kamila Duszenko