Tomasz Szemberg (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Symetrie