X Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty, 13 stycznia 2017, Katowice