Paweł Skruch (AGH, Kraków), Matematyczne metody detekcji i klasyfikacji obiektów w samochodowych systemach radarowych