Tomasz Kobos (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Wycieczka w świat wypukłości: wpisywanie trójkąta w ciało wypukłe