Uroczysta sesja z okazji 90. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Krzywickiego (UWr)