Karol Gryszka (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Fraktal na 100-lecie