Marek Ptak (Uniwersytet Rolniczy, Kraków), Sprzężenia w przestrzeni L^2