Mateusz Brzęk (AGH, Kraków), Przybliżone lokalizowanie uszkodzenia struktury w wybranych obszarach geometrycznych z wykorzystaniem teorii spektralnej