Wojciech Kucharz laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za rok 2018