Kacper Grzelakowski (Uniwersytet Łódzki), O liczbach parametrów i ich rodzin w twierdzeniu Artina-Płoskiego