Specjalne Seminarium Hartmana z Analizy Harmonicznej (UWr)