Media o Jubileuszowym Zjeździe Matematyków Polskich w stulecie PTM