Opera matematyczna PARADOKSALNY ROZKŁAD SFERY na Jubileuszowym Zjeździe Matematyków Polskich w stulecie PTM