Polskie Towarzystwo Matematyczne w latach 1919-1963