Czesław Bagiński (Politechnika Białostocka), Rdzenna rodzina grafów Cayley’a grupy skończonej