Bronisław Pabich (Kraków), Wielościenne formy plasterkowe