Wojciech Domitrz (Politechnika Warszawska), Twierdzenie Gaussa-Bonneta dla koherentnych wiązek stycznych nad powierzchniami z brzegiem