Marcin Szelest i Paweł Kowalczyk, Zastosowanie metryki Wassersteina do statystycznej analizy danych w samochodowych systemach percepcji otoczenia