I edycja Konkursu o nagrodę im. Juliusza Pawła Schaudera dla młodych matematyków