XLII Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego rozstrzygnięty