I edycja Konkursu o Nagrodę im. Juliusza Pawła Schaudera dla młodych matematyków rozstrzygnięta