Agnieszka Widz (Politechnika Łódzka), Prawie rozłączne zbiory magiczne