Joanna Horbaczewska (Uniwersytet Łódzki), O zachowaniu się funkcji całkowalnych w nieskończoności