Finał 43. Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego