Łączy Nas Nauka-Sympozjum Nauki Polskiej w Świecie, 9-11 grudnia 2021, on-line