Jubileusz 10-lecia NCN, 9-10 września 2021, Kraków