Agnieszka Świerczewska-Gwiazda z Uniwersytetu Warszawskiego profesorem tytularnym