Anna Szczepanek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Od prostej algebry liniowej do kwantowego świadka wymiaru