Agnieszka Kozdęba (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Matematyka uczuć