64. Szkoła Matematyki Poglądowej, 18-20 lutego 2022, on-line