Jerzy Kaczorowski (UAM, Poznań), O Profesorze Andrzeju Schinzlu