Piotr Bartłomiejczyk (Politechnika Gdańska), Dynamika jednowymiarowa i modelowanie neuronu