Grzegorz Świątek, "Przewidywalność i chaos na przykładzie rodziny deterministycznej"