Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego