Anna Obrączka (AGH), Numeryczne metody rozwiązywania równań niecałkowitego rzędu