Sponsorzy konkursu prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki