5. Forum Matematyków Polskich, Rzeszów, 16-20 września 2013