Sąd Koleżeński PTM

Oddział Sąd koleżeński PTM
Aleksander Błaszczyk Górnośląski Członek sądu koleżeńskiego
Wojciech Domitrz Warszawski Członek sądu koleżeńskiego
Karol Dziedziul Gdański Członek sądu koleżeńskiego
Jan Goncerzewicz Wrocławski Członek sądu koleżeńskiego
Stanisława Kanas Rzeszowski Członek sądu koleżeńskiego
Grzegorz Łysik Warszawski Członek sądu koleżeńskiego
Zdzisław Rychlik Lubelski Członek sądu koleżeńskiego