Sąd Koleżeński PTM

Oddział Sąd koleżeński PTMikona sortowania
Stanisława Kanas Rzeszowski Członek sądu koleżeńskiego
Wojciech Domitrz Warszawski Członek sądu koleżeńskiego
Karol Dziedziul Gdański Członek sądu koleżeńskiego
Aleksander Błaszczyk Górnośląski Członek sądu koleżeńskiego
Zdzisław Rychlik Lubelski Członek sądu koleżeńskiego
Grzegorz Łysik Warszawski Członek sądu koleżeńskiego
Jan Goncerzewicz Wrocławski Członek sądu koleżeńskiego