Zarząd Główny PTM

Prezes

Wacław Marzantowicz
Oddział Poznański

Wiceprezesi

Jacek Miękisz
Oddział Warszawski
Piotr Śniady
Oddział Toruński

Sekretarz

Skarbnik

Jan Poleszczuk
Oddział Warszawski

Członkowie Zarządu Głównego