Łączy Nas Nauka-Sympozjum Nauki Polskiej w Świecie, 9-11 grudnia 2021, on-line

Łączy Nas Nauka-Sympozjum Nauki Polskiej w Świecie, 9-11 grudnia 2021, on-line

W dniach 9-11 grudnia 2021 roku odbędzie się konferencja on-line zatytułowana Łączy Nas Nauka – Sympozjum Nauki Polskiej w Świecie. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie  „Wspólnota Polska” . Sympozjum  ma na celu promocję współczesnych naukowców polskich i polskiego pochodzenia, którzy swoją pracą krzewią polską naukę, kulturę i sztukę w świecie. Tematyka konferencji  podzielona jest na dwie sesje: I - nauk ścisłych i inżynieryjno-technicznych oraz II - nauk humanistycznych, społecznych i sztuki . Wykład inauguracyjny wygłosi chemik, profesor Krzysztof Matyjaszewski (Carnegie Mellon University, USA). Natomiast w sesji nauk ścisłych i inżynieryjno – technicznych wykłady plenarne wygłoszą dwie matematyczki: profesor Irena Lasiecka (University of Memphis, USA) oraz profesor Izabella Łaba (University of British Columbia, Kanada). Oprócz sesji naukowych zaplanowano też panele dyskusyjne.
Szczegółowe informacje, zgłaszanie referatów (do 30 września 2021) oraz rejestracja na portalu Sympozjum pod adresem:
http://wspolnotapolska.org.pl/sympozjumnauki/

kj / 23-07-2021

ZałącznikSize
afisz - Łączy Nas Nauka-Sympozjum Nauki Polskiej w Świecie.pdf2.27 MB