6. edycja Międzynarodowej Nagrody Banach Prize rozstrzygnięta

6. edycja Międzynarodowej Nagrody Banach Prize rozstrzygnięta

Dan Petersen z University of Copenhagen (Dania) otrzymał tegoroczną nagrodę The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences za rozprawę doktorską zatytułowaną Topology of Moduli Spaces and Operads. Nagroda zostanie wręczona w Poznaniu podczas konferencji Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM), 17-20 września 2014.
kj / 31-05-2014

Wyróżniona praca doktorska została napisana pod kierunkiem profesora Carela Fabera w KTH Royal Institute of Technology w Sztokholmie (Kungliga Tekniska Högskolan,szw.), a dotyczy geometrii algebraicznej i arytmetycznej geometrii algebraicznej.
Jury  w uzasadnieniu werdyktu podkreśliło, że Dan Petersen uzyskał znaczące rezultaty z zakresu przestrzeni moduli krzywych i teorii operadów. W szczególności, na dużą uwagę zasługują jego wyniki dotyczące struktury kohomologii oraz tautologicznego pierścienia przestrzeni moduli. Ponadto doktor Petersen pokazuje w swojej rozprawie, w jaki sposób przestrzenie moduli krzywych prowadzą do operadów i poprzez teorię Gromova-Wittena do ciekawych przykładów algebr nad tymi operadami.

Nagrodzony, mimo młodego wieku (28), ma już niemały dorobek naukowy i może pochwalić się pracami, które zostały opublikowane lub przyjęte do druku w prestiżowych czasopismach:  Inventiones Mathematicae (jednym z najlepszych czasopism matematycznych na świecie), Duke Mathematical Journal, Michigan Mathematical Journal, Algebra Number Theory oraz Selecta Mathematica.

Laureat został wybrany, w drodze jednomyślnego głosowania jury, spośród pięciu osób nominowanych wcześniej, w pierwszym etapie konkursu. Pozostałymi nominowanymi są:
- Maciej Dołęga, Uniwersytet Wrocławski
- Michał Goliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Michał Pilipczuk, University of Bergen, Norwegia
- Ewelina Zatorska, Uniwersytet Warszawski

Dan Petersen zyskał uznanie za swą rozprawę także w Szwecji. W ubiegłym roku (2013) Stockholm Mathematics Centre przyznało mu nagrodę za wyróżniającą się dysertację doktorską w roku akademickim 2012/2013.

Nagroda The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences przyznawana jest corocznie od  2009 roku, a jej wartość finansowa wynosi obecnie 25 000 PLN (20 000 PLN do roku 2013). Fundatorem jest firma Ericpol, która w 2008 roku wraz z PTM zainicjowała to prestiżowe wyróżnienie. Nagroda stanowi wyraz uznania przez jedną z czołowych polskich firm teleinformatycznych dla znaczenia matematyki  i roli, jaką ogrywa ona we współczesnym świecie. Projekt ma także na celu popularyzację dorobku Stefana Banacha i polskiej nauki i jest jedną z najwyższych gratyfikacji finansowych przyznawanych w dziedzinie matematyki w Polsce.
Więcej o Nagrodzie na portalu http://banachprize.org/

Dodatkowe informacje pod adresami:
http://www.math.kth.se/~danpete/
http://mathoverflow.net/users/1310/dan-petersen
http://www.math-stockholm.se/en
http://www.math-stockholm.se/priser
kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:622090

kj / 31-05-2014